Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Deep Cube

Explainable Artificial Intelligence pipelines for big Copernicus data

Για να το επιτύχουμε αυτό, φέρνουμε ώριμες και νέες τεχνολογίες ΤΠΕ, όπως το Earth System Data Cube, το Semantic Cube, την πλατφόρμα Hopsworks για κατανεμημένη Βαθιά Μάθηση και ένα προηγμένο εργαλείο οπτικοποίησης προσαρμοσμένο για συνδεδεμένα δεδομένα Copernicus και τα ενσωματώνουμε σε μία ανοιχτή και διαλειτουργική πλατφόρμα που μπορεί να αναπτυχθεί σε διάφορες υποδομές cloud και HPC, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλόντων DIAS.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία για να αναπτύξουμε καινοτόμες υπηρεσίες βασισμένες σε τεχνικές Βαθιάς Μάθησης, για να εξαγάγουμε αξία από μεγάλο όγκο δεδομένων Copernicus. Εφαρμόζουμε μια αλλαγή στη χρήση των ροών επηρεσιών της Τεχνητής Νοημοσύης. Το DeepCube σκοπεύει να: (i) αναπτύξει νέες αρχιτεκτονικές Βαθιάς Μάθησης που επεκτείνονται σε μη συμβατικά δεδομένα και ρυθμίσεις προβλημάτων, όπως η ενδομετρική SAR, δεδομένα κοινωνικών δικτύων και βιομηχανικά δεδομένα, (ii) εισάγει ένα νέο πρότυπο υβριδικής μοντελοποίησης για μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης που βασίζονται σε δεδομένα και σέβονται τους φυσικούς νόμους, και (iii) ανοίγει το μαύρο κουτί Βαθιά Μάθηση μέσω της επεξηγούμενης Τεχνητής Νοημοσύνης και της Αιτιότητας. Τα παρουσιάζουμε σε πέντε περιπτώσεις χρήσης, δύο επιχειρήσεις, δύο επίγειες επιστήμες συστημάτων και μία για ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτά είναι:
UC1: Πρόβλεψη τοπικών ακραίων επιπτώσεων ξηρασίας και θερμότητας στην Αφρική,
UC2: Μετανάστευση που προκαλείται από το κλίμα στην Αφρική,
UC3: Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις για τον κίνδυνο πυρκαγιάς στη Μεσόγειο,
UC4a: Αυτόματη ανίχνευση και ειδοποίηση ηφαιστειακής παραμόρφωσης και UC4b: Ανίχνευση αλλαγής τάσης παραμόρφωσης σε χρονοσειρές PSI για παρακολούθηση κρίσιμης υποδομής,
UC5: Υπηρεσίες Copernicus για βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τουρισμό.

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS