Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

intelcomp

A Competitive Intelligence Cloud/High Performance Computing Platform for Artificial Intelligence-based Science, Technology and Innovation Policy Making

Το έργο IntelComp αποβλέπει στην δημιουργία μιας καινοτόμου πλατφόρμας στο νέφος που θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών υπηρεσιών της δημόσιας πολιτικής σε εθνικό/ευρωπαϊκό επίπεδο στο χώρο της Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Η πλατφόρμα IntelComp μέσω της συλλογής και της παροχής δεδομένων ETK μεγάλης κλίμακας καθώς και της ενσωμάτωσης σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής από το χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης θα συνεισφέρει στη θεμελίωση των προϋποθέσεων για μία συστηματική διαμόρφωση των μελλοντικών δραστηριοτήτων και πολιτικών για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία (ΕΤΚ). Στο πλαίσιο αυτό, το έργο IntelComp Θα συμβάλει στη δημιουργία της βάσης για μια τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής καθώς και στην αποτελεσματική υποστήριξη της σχεδίασης, διαχείρισης, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων στον ΕΤΚ χώρο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο χώρο της Κλιματικής Αλλαγής, της Υγείας καθώς και στις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS
Papageorgiou Harris

Επιστημονικός Διευθυντής