Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Your search has yielded the results below :

is an EU-funded H2020 project that is implementing the European Open Science Cloud (EOSC). EOSC…
OpenAIRE-Nexus brings in Europe, EOSC and the world a set of services to implement and accelerate…
Το έργο IntelComp αποβλέπει στην δημιουργία μιας καινοτόμου πλατφόρμας στο νέφος που θα παρέχει ένα…
Δύο συχνά ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο των ερευνητών σχετικά με το περιεχόμενο που παράγουν…
The purpose of TAILOR is to build the capacity of providing the scientific foundations for…
Το έργο GeoQA έχει δημιουργηθεί για να καλύψει την ανάγκη ύπαρξης ενός εργαλείου που να μπορεί…
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή του έργου προσωρινά...
Το έργο EOSC Enhance έχει ως στόχο να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη του EOSC portal, μιας…
EOSCsecretariat.eu addresses the call Support to the EOSC Governance subtopic (a), Setup of an EOSC…
NEANIAS - Καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές στο EOSC (European Open Science Cloud)”. Το έργο έχει…
Το έργο NI4OS-Europe έχει ως στόχο τη συσπείρωση, το συντονισμό και την ενσωμάτωση εθνικών πρωτο-…
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
OpenAIRE-Connect fosters transparent evaluation of results and facilitates reproducibility of…
To OpenAIRE-Advance συνεχίζει την αποστολή του OpenAIRE στην υποστήριξη της Ανοικτής Πρόσβασης και…
To εργο Catris έχει ως στόχο να σχεδίασει και να υλοποιήσει τον κατάλογο των υπηρεσιών των φυσικών…
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Το AI4EU αποτελεί την πρώτη Ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη δημιουργία μιας On-Demand Platform Τεχνητής…
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Το cloud computing θεωρείται το κλειδί στην ενδυνάμωση κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων και…
Η κλιμακώσιμη πρόσβαση των τελικών χρηστών σε μεγάλο όγκο δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την…
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά