Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΤΙΕR 2

TIER2: ENHANCING TRUST, INTEGRITY AND EFFICIENCY IN RESEARCH THROUGH NEXT- LEVEL REPRODUCIBILITY IMPACT PATHWAYS

Βασικός στόχος του έργου είναι η μελέτη και κατανόηση των πολιτικών, τεχνικών και πρακτικών προσεγγίσεων που διευκολύνουν την επαναληψιμότητα (reproducibility) στην επιστήμη όπως επίσης και των επεμβάσεων που μπορούν να δώσουν κίνητρο για την περεταίρω διάδοση της. Το έργο θα περιλαμβάνει δραστηριότητες που θα εμπλέκουν κοινότητες από ειδικούς που προέρχονται από διαφορετικές επιστημονικές περιοχές ώστε να ληφθεί σοβαρά υπόψη οι ιδιαιτερότητες των επιμέρους περιοχών ως προς τα ζητήματα επαναληψιμότητας της επιστήμης.

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS
THANASIS VERGOULIS

Επιστημονικός Διευθυντής