Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

NEANIAS

Novel EOSC Services for Emerging Atmosphere, Underwater & Space Challenges

NEANIAS - Καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές στο EOSC (European Open Science Cloud)”. Το έργο έχει ως στόχο, την ανάδειξη συγκεκριμένων πρακτικών ανοικτής Επιστήμης σε τρεις σημαντικούς τομείς έρευνας, της έρευνας του Διαστήματος, της Υποβρύχιας Έρευνας και της Έρευνας της Ατμόσφαιρας, δυναμικά συμβάλλοντας στην επέκταση του οικοσυστήματος του EOSC. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της συμμετοχής επιπλέον μεγάλων επιστημονικών και επαγγελματικών κοινοτήτων, επεκτείνοντας έτσι την προσφορά του EOSC σε επιπλέον θεματικούς τομείς και υποστηρίζοντας την τεχνολογική, ρυθμιστική, διαδικαστική, στρατηγική αλλά και επιχειρηματική ανάπτυξη. Παράλληλα, το έργο NEANIAS θα προωθήσει εφαρμογές επιχειρηματικής καινοτομίας, σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση ενέργειας, των Έξυπνων Πόλεων και άλλων τομέων με την ενεργή συμμετοχή πολυάριθμων ακαδημαϊκών, ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων.

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS