Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

CRAFT-OA

Creating a Robust Accessible Federated Technology for Open Access

Μετά από αρκετές δεκαετίες εξέλιξης, οι εκδόσεις Ανοιχτής Πρόσβασης (OA) βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της επιστημονικής επικοινωνίας, παρέχοντας πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις χωρίς εμπόδια. Στο Diamond Open Access, οι συγγραφείς μπορούν να δημοσιεύουν δωρεάν με τον θεσμικό τομέα
πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα ή βιβλιοθήκες να παρέχουν την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή. 
Ωστόσο, το τοπίο του Diamond OA συνεχίζει να είναι κατακερματισμένο, συχνά υποχρηματοδοτείται και δεν είναι πάντα τεχνικά
αρκετά ικανό να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές του για την επιστήμη και την κοινωνία. Το έργο CRAFT-OA στοχεύει στην εδραίωση του Diamond OA στο εκδοτικό τοπίο. Το έργο εστιάζει σε τέσσερις άξονες δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της τεχνικής και οργανωτικής υποδομής του
Diamond OA: (1) Παροχή τεχνικών βελτιώσεων για πλατφόρμες περιοδικών και λογισμικό περιοδικών (2) Δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής ενίσχυση της συνολικής βελτίωσης της υποδομής (3) Αύξηση της ορατότητας, της δυνατότητας ανακάλυψης και της αναγνώρισης για τις εκδόσεις Diamond OA (4)
Ενσωμάτωση της δημοσίευσης Diamond OA με την EOSC και άλλους μεγάλους data aggregators. Οι 23 εταίροι κοινοπραξίας της CRAFT-OA από 17 ευρωπαϊκές χώρες ασχολούνται με τις θεσμικές εκδόσεις και τις υποδομές τους και δεσμεύονται να διατηρήσουν και να αναπτύξουν
δράσεις στον τομέα. Πολλοί εταίροι του CRAFT-OA είναι κορυφαίοι οργανισμοί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την ανοικτή πρόσβαση και αντιπροσωπεύουν διεθνώς αναγνωρισμένα κέντρα τεχνογνωσίας στην Ανοικτή Επιστήμη. Μέσα σε 36 μήνες, το CRAFT-OA θα παραδώσει τεχνικά και κοινοτικά εργαλεία, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικό υλικό,
πληροφορίες και υπηρεσίες για το θεσμικό εκδοτικό περιβάλλον της Diamond OA. Το CRAFT-OA θα ενισχύσει τις κοινότητες πρακτικής παρέχοντας τους βελτιωμένες λύσεις παράλληλα με την πρόοδο του έργου.

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS