Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

GraspOS

GraspOS: next Generation Research Assessment to Promote Open Science

Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία μίας ανοιχτής υποδομής η οποία θα υποστηρίζει και θα διευκολύνει πολιτικές που στοχεύουν στην αναπροσαρμογή του τρόπου αξιολόγησης της ερευνητικής δουλειάς. Η υποδομή θα υλοποιεί και εκμεταλλεύεται σχετικά εργαλεία και υπηρεσίες που θα υλοποιούν αξιοκρατικές πολιτικές αξιολόγησης και θα διευκολύνουν τη μεγαλύτερη διάδοση και υιοθέτησή τους από την ερευνητική κοινότητα.

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS