Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Wholodance

Το έργο εστιάζει στη σχεδίαση και ανάπτυξη εξατομικευμένων εργαλείων και συστημάτων πληροφορικής και νέας τεχνολογίας για την υποστήριξη της εκμάθησης και της εκπαίδευσης του χορού. Αφορά στην ανάπτυξη καινοτομίας, σχεδιάζοντας και προσφέροντας:
α) εφαρμογές ενσώματης διάδρασης (μέσω κίνησης) β) σύγχρονες μεθόδους καταγραφής και απεικόνισης της ανθρώπινης κίνησης (χρήση αισθητήρων, 3Δ απεικονίσεις, τεχνολογίες ολογραμματικής προβολής και εικονικής πραγματικότητας, οπτικοακουστική διάδραση κ.α), γ) ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου και αποθήκευσής του σε ενιαία πλατφόρμα με εξειδικευμένες υποσημειώσεις και υπηρεσίες, δ) λειτουργικότητες, όπως αναζήτηση ομοιότητας με βάση την κίνηση, των χαρακτηριστικών του χορού και της εκμάθησή του ε) εξατομικευμένες λύσεις σε διάφορα επίπεδα με βάση συγκεκριμένα μαθησιακά μοντέλα.

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Προϋπολογισμός
1000000€
TAGS