Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Eleusis2023 Ψηφιακή Πλατφόρμα

Η σύμβαση αφορά στην ανάπτυξη και υιοθέτηση τεχνολογιών και μεθοδολογιών αιχμής για τη διαφύλαξη, τεκμηρίωση και ανάδειξη τόσο του παραγόμενου έργου σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής όσο και του πολιτιστικού αποθέματος της πόλης της Ελευσίνας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η υλοποίηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία θα φιλοξενήσει μία σειρά από Web εφαρμογές και υποσυστήματα που θα έχουν ως σκοπό τη διαφύλαξη, επαυξημένη τεκμηρίωση και καινοτόμο ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της πόλης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εμπλουτισμού της εμπειρίας των πολυάριθμων επισκεπτών που θα επισκεφθούν την Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα κατά το έτος υλοποίησής του θεσμού, τη δημιουργία ιστορικής ενσυναίσθησης, καθώς και προβολής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο του πολυεπίπεδου καλλιτεχνικού έργου που θα παραχθεί στο πλαίσιο του θεσμού.

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS