Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Your search has yielded the results below :

Το OSTrails στοχεύει στην προώθηση διαδικασιών και μέσων για τον Σχεδιασμό, την Παρακολούθηση και…
Το έργο θα επεκτείνει τις βασικές υπηρεσίες (Core Services) του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοιχτής…
Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός εικονικού ινστιτούτου που διευκολύνει και προωθεί…
Βασικός στόχος του έργου είναι η μελέτη και κατανόηση των πολιτικών, τεχνικών και πρακτικών…
Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία μίας επιστημονικής λίμνης δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης…
Ενθάρρυνση επιστημόνων για διαφανή διαμοιρασμό, ανάλυση, πιστοποίηση και επαναχρησιμοποίηση…
PathOS aims to identify and quantify the Key Impact Pathways of Open Science relating to the…
Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία μίας ανοιχτής υποδομής η οποία θα υποστηρίζει και θα…
Το έργο FAIRCORE4EOSC εστιάζει στην ανάπτυξη και υλοποίηση εξαρτημάτων EOSC-Core. Στόχος είναι η…
Μετά από αρκετές δεκαετίες εξέλιξης, οι εκδόσεις Ανοιχτής Πρόσβασης (OA) βρίσκονται πλέον στο…
is an EU-funded H2020 project that is implementing the European Open Science Cloud (EOSC). EOSC…
OpenAIRE-Nexus brings in Europe, EOSC and the world a set of services to implement and accelerate…
Το έργο IntelComp αποβλέπει στην δημιουργία μιας καινοτόμου πλατφόρμας στο νέφος που θα παρέχει ένα…
Δύο συχνά ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο των ερευνητών σχετικά με το περιεχόμενο που παράγουν…
The purpose of TAILOR is to build the capacity of providing the scientific foundations for…
Το έργο GeoQA έχει δημιουργηθεί για να καλύψει την ανάγκη ύπαρξης ενός εργαλείου που να μπορεί…
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή του έργου προσωρινά...
Το έργο EOSC Enhance έχει ως στόχο να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη του EOSC portal, μιας…
EOSCsecretariat.eu addresses the call Support to the EOSC Governance subtopic (a), Setup of an EOSC…
NEANIAS - Καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές στο EOSC (European Open Science Cloud)”. Το έργο έχει…
Το έργο NI4OS-Europe έχει ως στόχο τη συσπείρωση, το συντονισμό και την ενσωμάτωση εθνικών πρωτο-…
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
OpenAIRE-Connect fosters transparent evaluation of results and facilitates reproducibility of…
To OpenAIRE-Advance συνεχίζει την αποστολή του OpenAIRE στην υποστήριξη της Ανοικτής Πρόσβασης και…
To εργο Catris έχει ως στόχο να σχεδίασει και να υλοποιήσει τον κατάλογο των υπηρεσιών των φυσικών…
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά