Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

GeoQA

Scalable Answering of Questions Expressed in Natural Language over Large Geographic Knowledge Bases

Το έργο GeoQA έχει δημιουργηθεί για να καλύψει την ανάγκη ύπαρξης ενός εργαλείου που να μπορεί απαντήσει ερωτήσεις γεωχωρικού ενδιαφέροντος σε φυσική γλώσσα, καθώς σύγχρονες δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης, όπως είναι η Google, αδυνατούν να απαντήσουν πολύπλοκες γεωχωρικές ερωτήσεις της μορφής: «Ποια χωριά της Ελλάδας διασχίζονται από ποτάμια;». Συγκεκριμένα, ο στόχος του GeoQA είναι διττός: α) η μελέτη της επέκτασης γράφων γνώσης με γεωγραφική γνώση, όπως αυτή εμπεριέχεται σε σημαντικά γεωχωρικά σύνολα δεδομένων που διατίθενται στον Ιστό, και ii) η ανάπτυξη αποτελεσματικών (ως προς την ακρίβεια και την ανάκληση) και αποδοτικών (ως προς τον χρόνο) τεχνικών και συστημάτων για την απάντηση πολύπλοκων ερωτήσεων πάνω σε γεωχωρικούς γράφους γνώσης.

Στο ερευνητικό έργο αυτό, κατασκευάζουμε τον γράφο γνώσης YAGO2geo, επεκτείνοντας τον δημοφιλή γράφο γνώσης YAGO2 με γεωγραφική γνώση που βρίσκεται στα σύνολα δεδομένων Global Administrative Areas, OpenStreetMap καθώς και σε εθνικά γεωχωρικά σύνολα δεδομένων από επιλεγμένες χώρες και οργανισμούς. Καθώς κάποια από αυτά τα σύνολα δεδομένων (π.χ. OpenStreetMap) είναι ιδιαίτερα δυναμικά, αναπτύσσουμε αποδοτικές τεχνικές και, αντίστοιχα, λογισμικό για τη συνεχή ανανέωση του YAGO2geo. Επίσης, δημιουργούμε ένα πρότυπο σύνολο γεωγραφικών ερωτήσεων σε φυσική γλώσσα με τις απαντήσεις τους, το οποίο θα περιέχει περισσότερες από 1000 ερωτήσεις. Τέλος, αναπτύσσουμε μια μηχανή απάντησης ερωτήσεων (GeoQA2) βασισμένη σε τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας καθώς και σε τεχνικές διανυσματικής αναπαράστασης των γράφων γνώσης. Η απαντήσεις θα είναι τόσο υπό την μορφή κειμένου όσο και με την μορφή εικόνας.

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS