Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Your search has yielded the results below :

Ο κύριος στόχος του έργου VIRTUAL BRAIN TWIN είναι η σχεδίαση και επικύρωση ενός εξειδικευμένου…
Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία μίας επιστημονικής λίμνης δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης…
Οργάνωση του εθνικού κόμβου της υπολογιστικής υποδομής EBRAINS
Το έργο θα υλοποιήσει μια κατανεμημένη ερευνητική πλατφόρμα/υποδομή για τη μοντελοποίηση και…
In this Horizon Europe funded project, we address the matter of transparency and explainability of…
Το έργο IntelComp αποβλέπει στην δημιουργία μιας καινοτόμου πλατφόρμας στο νέφος που θα παρέχει ένα…
The purpose of TAILOR is to build the capacity of providing the scientific foundations for…
Το έργο GeoQA έχει δημιουργηθεί για να καλύψει την ανάγκη ύπαρξης ενός εργαλείου που να μπορεί…
Το AI4Copernicus στοχεύει να κάνει την AI4EU AI on-Demand πλατφόρμα, την κύρια επιλογή για χρήστες…
Για να το επιτύχουμε αυτό, φέρνουμε ώριμες και νέες τεχνολογίες ΤΠΕ, όπως το Earth System Data Cube…
Το έργο BRIDGES είναι ένα H2020 Innovation Action που έλαβε χρηματοδότηση από την Ε.Ε. για 24 μήνες…
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή του έργου προσωρινά...
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά
Αντικείμενο του έργου είναι η αξιοποίηση ανοιχτών δημόσιων δεδομένων (Open Data), όπως αυτά …
Στο ExtremeEarth αναπτύσσονται τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων με…
Στο πλαίσιο του έργου SemsorGrid4Env η ομάδα μας σχεδιάζει, υλοποιεί και αξιολογεί ένα ανοιχτό,…
Το AI4EU αποτελεί την πρώτη Ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη δημιουργία μιας On-Demand Platform Τεχνητής…
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μετάφραση στα ελληνικά