Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ExtremeEarth

ExtremeEarth

Στο ExtremeEarth αναπτύσσονται τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων με σκοπό την εξαγωγή γνώσης από τον τεράστιο όγκο δορυφορικών εικόνων του προγράμματος Copernicus, με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις θεματικές πλατφόρμες (TEPs) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος. Στο έργο χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης για την εξαγωγή χρήσιμων κλάσεων από Sentinel-2 εικόνες για τους δύο πιλότους, που αφορούν στην γεωργία και τον αρκτικό κύκλο. Η γνώση αυτή διασυνδέεται με άλλες πηγές πληροφορίας με τη χρήση τεχνολογιών Σημασιολογικού Ιστού και παρέχονται χάρτες που βοηθούν σε θέματα άρδευσης στην πρώτη περίπτωση και θέματα πλοήγησης στους πάγους στη δεύτερη. Λόγω του τεράστιου όγκου πληροφορίας που χρησιμοποιείται, όλες οι τεχνολογίες υλοποιούνται στην πλατφόρμα HOPS, που παρέχει την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για τη χωρική ανάλυση και εξαγωγή γνώσης από τις δορυφορικές εικόνες.

Ημερομηνία Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
TAGS